Jak ustalić miejsce zamieszkania podróżnego – VAT

W myśl artykułu 126 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot rzeczonego jest możliwy wobec osób fizycznych nieposiadających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwanych w wymienionym wyżej akcie normatywnym podróżnymi. Uregulowanie takie nie jest tożsame…

Jak ustalić miejsce zamieszkania podróżnego

Kategorie: VAT.