Jak radzić sobie z kontrolą podatkową? Jak uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej? – Praktyczne wskazówki dla pracowników działów księgowości / finansów i biur rachunkowych

Koszt dla posiadaczy Firmowej Polisy Podatkowej: tylko 199 zł + materiały
NASZE SZKOLENIA SĄ BEZ VAT!

Szanowni Państwo,

Doskonale wiecie, jak trudnym i stresującym momentem jest kontrola rozliczeń podatkowych przez urząd skarbowy.  Firmie grożą wielomilionowe zaległości a pracownikom i zewnętrznym księgowym z biur rachunkowych – odpowiedzialność karno-skarbowa.  Urzędnicy często prezentują bardzo formalistyczne podejście, nie uwzględniając specyfiki branży, struktury organizacyjnej kontrolowanego podatnika i jego kontaktów handlowych.  Celem szkolenia jest przekazanie najważniejszych informacji pod kątem właściwego przygotowania się do kontroli, jej sprawnego przeprowadzenia, podjęcia stosownych działań pokontrolnych i zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej.  W trakcie szkolenia omówione zostaną odpowiednie regulacje prawne (Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ordynacja podatkowa, Ustawa o kontroli skarbowej, Kodeks karny skarbowy, Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary) i wynikające z nich wątpliwości, a także praktyczne przykłady i wskazówki przydatne w codziennej pracy.

MODUŁ I: Kompendium wiedzy o kontroli i postępowaniu podatkowym.
1. Przegląd regulacji prawnych.

 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
 • Ordynacja podatkowa
 • ustawa o kontroli skarbowej.

2. Kto może kontrolować rozliczenia podatkowe z budżetem państwa? Podstawowe informacje o urzędach skarbowych, urzędach celnych, izbach skarbowych, izbach celnych oraz urzędach kontroli skarbowej i inspektorach kontroli skarbowej.

3. Tryby działań kontrolnych: postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, czynności sprawdzające.

 • podobieństwa i różnice
 • konsekwencje dla podatników

4. Modelowy przebieg spraw podatkowych.

5. Wszczęcie kontroli podatkowej.

 • wymóg zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
 • upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
 •  kiedy można jedynie „na legitymację”?
 • wszczęcie postępowania podatkowego po zakończeniu kontroli
 • specyfika kontroli skarbowej

6. Ograniczenia ilości i czasu trwania kontroli u przedsiębiorcy.

7. Osoba reprezentująca podatnika w toku kontroli.

 • sposób ustanowienia reprezentanta
 • obowiązki reprezentanta
 • wygoda i korzyści dla podatnika a zagrożenia dla reprezentanta.

8. Skutki wydania decyzji podatkowej z punktu widzenia podatnika i urzędu.

 • odwołanie i skarga do sądu administracyjnego
 • problem wykonalności decyzji:

•    konieczność zapłaty zaległości podatkowej i odsetek
•    ryzyko postępowania egzekucyjnego
•    możliwość wstrzymania wykonalności decyzji
•    dalsze naliczanie odsetek za zwłokę

 • „zamknięcie” rozliczeń danego okresu i brak możliwości ponownej kontroli
 • tryby nadzwyczajne: z inicjatywy organu podatkowego lub podatnika

MODUŁ II: Praktyczne wskazówki i strategia podczas kontroli i postępowania podatkowego.

9. O czym należy pamiętać przed kontrolą?

 • jak najlepiej przygotować się do kontroli?
 • kto powinien kontaktować się z kontrolującymi?
 • kiedy i w jakim zakresie korzystać z pomocy pełnomocnika (doradcy podatkowego)?

10. Jak zachowywać się w trakcie kontroli?

 • prawa i obowiązki kontrolowanego
 • monitorowanie przebiegu kontroli
 • strategia udzielania wyjaśnień i udostępniania dokumentacji
 • nastawienie kontrolujących do podatnika („czynnik ludzki”)
 • możliwości uzyskania satysfakcjonującego rezultatu działań kontrolnych

11. Co robić po zakończeniu kontroli?

 • strategia działań podatnika – korekta deklaracji czy spór z urzędem?
 • kontrola a prawo do korekty deklaracji i naliczanie odsetek za zwłokę
 • dalsze działania organu podatkowego – wszczęcie formalnego postępowania i wydanie decyzji
 • specyfika kontroli skarbowej

MODUŁ III: Zagrożenie odpowiedzialnością karno-skarbową i szanse jej uniknięcia

12. Źródła zagrożeń dla firm (podatników) i poszczególnych osób – kumulacja reżimów odpowiedzialności.

 • odpowiedzialność majątkowa firmy (podatnika) za zaległości podatkowe
 • odpowiedzialność majątkowa osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika
 • odpowiedzialność karna na podstawie ustawy o rachunkowości
 • odpowiedzialność karno-skarbowa
 • odpowiedzialność majątkowa firmy (podatnika) za przestępstwo karno-skarbowe osób zajmujących się jej rozliczeniami podatkowymi

13. Osoby zagrożone odpowiedzialnością karno-skarbową:

 • zarząd
 • dyrektor finansowy
 • główny księgowy
 • menedżer ds. podatkowych (tax manager)
 • pracownicy działu księgowości/finansów
 • zewnętrzni księgowi i pracownicy biur rachunkowych.

14. Rodzaje przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz kary.

15. Odpowiedzialność tylko za czyny zawinione a podejście organów podatkowych (automatyczne domniemanie winy w przypadku wystąpienia zaległości podatkowej).

 • strategia podziału kompetencyjnego w firmie
 • niejasność przepisów podatkowych
 • korzystanie z opinii doradców i ekspertów
 • działanie na polecenie służbowe przełożonego

16. Co stwarza szansę ochrony przed odpowiedzialnością karno-skarbową?

 • urzędowa interpretacja prawa podatkowego
 • korekta deklaracji

17. Sposoby uniknięcia skazania – szanse i zagrożenia, konsekwencje dla osoby odpowiedzialnej oraz firmy (podatnika).

 • czynny żal
 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • mandat
 • odstąpienie od wymierzenia kary

Szkolenie poprowadzi:

Krzysztof Radzikowski – doradca podatkowy (od 2004 r.), doktor nauk prawnych (2013 r.), doświadczenie w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego oraz firmach audytorskich i doradczych, autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego w specjalistycznych czasopismach prawniczych, autor i współautor publikacji o charakterze specjalistycznym, aktywny uczestnik konferencji naukowych organizowanych przez najbardziej uznanych wykładowców akademickich z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

TERMIN I MIEJSCE:
11 kwietnia 2014 r. w godz. 10.00-15.00, Warszawa, Pałac Konstancji – siedziba Instytutu Studiów Podatkowych, ul. Kaleńska 8

CENA:
Cena za uczestnictwo w szkoleniu wynosi
199 zł + materiały dla posiadaczy Firmowej Polisy Podatkowej,
369 zł wraz z materiałami; dla drugiej i kolejnych osób z firmy, cena za udział w szkoleniu wynosi 299 zł wraz z materiałami

ZGŁOSZENIE: kliknij tu