Jak prawidłowo amortyzować wymieniony w ramach reklamacji komputer? – CIT

Zgodnie z art. 535 Kc, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.. Zaś art. 577 § 1 Kc stanowi, iż w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument…

24. Jak prawidłowo amortyzować wymieniony w ramach reklamacji komputer

Kategorie: CIT.