Jak określić powierzchnię użytkową obiektu, aby ustalić, czy obiekt ten jest objęty społecznym programem mieszkaniowym? – VAT

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z ust. 12 i art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, stosuje się stawkę w wysokości…

15. Jak określić powierzchnię użytkową obiektu, aby ustalić, czy obiekt ten jest objęty społecznym programem

Kategorie: VAT.