Jak odróżnić podróż służbową od oddelegowania pracownika do wykonywania pracy za granicą? – PIT

Prawidłowa ocena podstawy wykonywania zadań przez polskiego pracownika za granicą ma istotne znaczenie dla skutków podatkowych wypłaty na jego rzecz różnego rodzaju należności. Oddelegowanie polega na przejściowej zmianie miejsca wykonywania…

18. Jak odróżnić podróż służbową od oddelegowania pracownika do wykonywania

Kategorie: PIT.