Jak obliczyć limit obrotu w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących – VAT

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy podatku od towarów i usług, w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek ewidencjonować taką sprzedaż na kasie fiskalnej. Zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania…

4. Jak obliczyć limit obrotu w zakresie obowiązku stosowania kas rejestrujących

Kategorie: VAT.