Jak należy ująć w rejestrach i deklaracji VAT-7 dokument celny dokumentujący procedurę 4200 – VAT

W kwestii deklaracji VAT-7 wskazać należy, że podatek od towarów i usług jest rozliczany w samym zgłoszeniu celnym – nie wykazujemy więc tej transakcji w deklaracji VAT-7.

W kwestii ujecia dokumentu celnego w rejestrach na potrzeby podatku od towarów i usług wskazać należy, że sam dokument dokumentujący czynność importu w procedurze 4200 powinien być ujmowany w „zwykłej” ewidencji zakupowej podatku od towarów i usług jako „zwykły” dokument zakupu. Nie przewidziano tu żadnych szczególnych regulacji.

Kategorie: VAT.