Interpretacje ogólne na wniosek podatnika – dotyczy Ordynacja Podatkowa

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany w Ordynacji Podatkowej dotyczące ogólnych interpretacji podatkowych. Nowe regulacje umożliwiają podatnikom występowanie z wnioskiem do Ministra Finansów…

31_Interpretacje ogólne na wniosek podatnika