Interpretacja ogólna Ministra Finansów dotycząca wydatków na gastronomię – CIT

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Powyższe regulacje stały się przedmiotem licznych rozstrzygnięć sądów administracyjnych, które w różny sposób definiowały pojęcie „reprezentacji”.

W związku z powyższym w dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521), w której odniósł się do uznawania za koszty uzyskania przychodu wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów podawanych podczas spotkań z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami. Jak wynika z interpretacji  nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej. Ponadto, powołując się na wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11), Minister Finansów wskazał, że za wyłączone z kosztów uzyskania przychodów trzeba uznać te wydatki, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Kategorie: CIT.