Imprezy integracyjne a przychód po stronie pracownika – PIT

W dniu  19 października 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 1038/12) WSA we Wrocławiu  wydał wyrok dotyczący istotnej kwestii dla podatników, a mianowicie rozpoznawania przychodu po stronie pracownika w przypadku możliwości wzięcia udziału w imprezie pracowniczej.  Powołany wyrok jest w pełni zgodny…

20. Imprezy integracyjne a przychód po stronie pracownika

Kategorie: PIT.