Hala namiotowa nie jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości – PN

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 9 stycznia 2013 r. (III SA/Po 887/12) uznał, że hala namiotowa nie jest wymieniona w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego ani innych przepisach ustawowych w związku z czym nie można jej opodatkować podatkiem od nieruchomości.
W przedmiotowej sprawie spółka uznała, że hale namiotowe, które wykorzystuje do prowadzenia działalności gospodarczej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Argumentowała ona swoje stanowisko tym, hale namiotowe nie mogą być zakwalifikować do budynków, bowiem nie posiadają fundamentów, które są niezbędnym elementem konstrukcyjnym. Ponadto nie stanowią również budowli w rozumieniu prawa budowlanego, ponieważ wspólną cechą wszystkich budowli jest trwałe związanie z gruntem, natomiast hale namiotowe, które znajdują się w posiadaniu podatnika nie wykazują cechy trwałego związania z gruntem. Według spółki hale namiotowe będące w jej posiadaniu stanowią tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem.

Sąd przypomniał stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w wyroku z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09), w którym TK wskazał, że nie każdy obiekt budowlany w postaci budowli w rozumieniu Prawa budowlanego może zostać uznany za budowlę w ujęciu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a w konsekwencji nie każdy obiekt budowlany w postaci budowli w rozumieniu Prawa budowlanego może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.