Gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnione z VAT – VAT

W dniu 13 czerwca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację indywidualną (sygn: IBPP1/443-293/12/LSz), w której wypowiedział się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat pobieranych przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi…

7. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnione z VAT

Kategorie: VAT.