Fundacja, której celem statutowym jest działalność kulturalna ma prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r. (sygn. akt I FSK 623/13) potwierdził, że fundacje, których celem statutowym jest działalność kulturalna mają prawo do zwolnienia z VAT.

Sprawa dotyczyła wydanej interpretacji. W przedmiotowej sprawie fundacja we współpracy z instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez urząd miasta planuje zorganizować festiwal muzyki niezależnej. Z tego tytułu fundacja otrzyma wynagrodzenie, a czynność tę miały być udokumentowane fakturą. Podatnik wystąpił z interpretacją, czy usługa organizowania imprezy kulturalnej (festiwalu) jest zwolniona z podatku od towarów i usług.  prawa publicznego.
Interpretacja nie była przychylna dla podatnika. Stanowisko to podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Sprawa trafiła to Naczelnego Sądu Administracyjnego. W swoim orzeczeniu wskazał on, że wykładni polskich przepisów należy dokonać przez pryzmat art. 132 lit. n dyrektywy 112., który pozwala na objęcie zwolnieniem m. in. innych instytucji kulturalnych uznanych przez dane państwo członkowskie. Polskie przepisy nie wprowadziły do porządku prawnego, który traktuje inne podmioty jako instytucje kulturalne. W związku z tym należy się odwołać do innych przepisów. W ocenie sądu fundacja może być ustanowiona do realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, m.in. takich jak kultura i sztuka. W konsekwencji fundacja, której celem statutowym jest działalność kulturalna, ma prawo do spornego zwolnienia z podatku od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.