Focus Finance poleca: Szkolenie VAT Wrocław – ostatnie 5 miejsc

13.06.2014 – piątek, godz. 10:00-15:00,  Hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 49/57.

Dokumentowanie, deklarowanie i rozliczanie podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2014 r .

Przełomowy moment w historii tego podatku. Nowa konstrukcja podatku VAT, inne okresy rozliczeniowe, nowe zasady dokumentowanie odliczenia w połączeniu z Kodeksem Karnym.

Krótki opis zakresu szkolenia prowadzonego osobiście przez prof. Witolda Modzelewskiego:
Od początku tego roku wprowadzono nową konstrukcję podatku naliczonego w podatku od towarów i usług: powstaje on w innych niż dotychczas okresach rozliczeniowych, obowiązują też nowe zasady dokumentowania odliczenia. Jednocześnie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (Izba Karna) z dnia 18 grudnia 2013 r. odliczenie lub zwrot różnicy podatku na podstawie wadliwych faktur nosi znamiona przestępstwa prania brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego); stanowi to przełomowy moment w historii tego podatku, a podatnicy muszą uwzględnić w praktyce jego rozliczania wnioski wynikające z tej uchwały oraz zmiany treści przepisów.

Serdecznie zapraszamy

Zgłoś się już dzisiaj! kliknij