Fakturowanie czynności zwolnionych od 1 stycznia 2013 r. – VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 r., w okresie przejściowym, przepisy przewidują, że czynności zwolnione z opodatkowania będą dokumentowane fakturami podatkowymi. Jeżeli zatem podatnik VAT wykonuje czynności opodatkowane, ale korzystające ze zwolnienia z opodatkowania…

1. Fakturowanie czynności zwolnionych od 1 stycznia 2013 r.

Kategorie: VAT.