Faktura zbiorcza od 1 stycznia 2013 r. – czy można wystawić fakturę zbiorczą na jedną czynność? – VAT

Od dnia 1 stycznia 2013 r. przepisy rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wystawiania faktur będą przewidywać opcję wystawienia faktury zbiorczej dokumentującej wykonanie kilku czynności w ramach jednego miesiąca. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wystawiania…

4. Faktura zbiorcza od 1 stycznia 2013 r.

Kategorie: VAT.