Faktura to dokument wystarczający do potwierdzenia zapłaty akcyzy na terytorium kraju – Akcyza

Taka konkluzja wynika z interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. sygn. IPTPP3/443A-43/13-2/BJ.
Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym „W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich dostawy wewnątrzwspólnotowej – na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę akcyzy na terytorium kraju”.

Minister Finansów stwierdził, że zapłacona faktura VAT, wystawiona przez producenta napojów alkoholowych z ceną uwzględniającą podatek akcyzowy – będzie dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy na terytorium kraju, pod warunkiem, iż powyższa faktura będzie odzwierciedlać faktyczną transakcję kupna-sprzedaży wyrobów akcyzowych. Zatem w przypadku np. podmiotu, który nabywa napoje alkoholowe bezpośrednio od ich producenta, dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy na terytorium kraju, o którym to dokumencie mowa w art. 82 ust. 1 ustawy, będzie faktura VAT z ceną uwzględniającą podatek akcyzowy, z której należność jest uregulowana.