Emisja akcji a koszty uzyskania przychodów – CIT

Zagadnienie związane z emisją akcji stanowi w ostatnim czasie płaszczyznę sporu pomiędzy organami podatkowymi a przedsiębiorcami chcącymi skorzystać z tego typu formy pozyskania nowych środków na prowadzoną działalność. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących…

34_Emisja akcji a koszty uzyskania przychodów

Kategorie: CIT.