Ekwiwalent za narzędzia – CIT

Do świadczeń zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza między innymi ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność…

22. Ekwiwalent za narzędzia

Kategorie: CIT.