Egzamin na spawacza nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług – VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia m23 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Gl 1007/13, uznał że przeprowadzony egzamin zawodowy nie może być objęty zwolnieniem od podatku od towarów i usług. W przedmiotowym sporze zadano następujące pytanie: czy egzaminy prowadzone na spawacza bez kursu szkoleniowego są opodatkowane podatkiem od towarów…

5. Egzamin na spawacza nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług

Kategorie: VAT.