Działalność wykonywana osobiście – PIT

Przychody z działalności wykonywanej osobiście stanowią odrębne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednak zarówno ustawa, jak i cały system prawny nie zawierają definicji legalnej pojęcia działalności…

24. Działalność wykonywana osobiście

Kategorie: PIT.