Dywidenda rzeczowa – wybrane skutki w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Dywidenda jest częścią zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczoną do podziału pomiędzy udziałowców lub akcjonariuszy. Zgodnie z art. 191 § 1 ustawy z dnia 15…

24. Dywidenda rzeczowa

Kategorie: CIT.