Drukowane materiały reklamowe i informacyjne po nowelizacji VAT – VAT

Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która -zgodnie z założeniami ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. materiały reklamowe i informacyjne zostaną wyłączone z katalogu towarów, których nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu…

Drukowane materiały reklamowe i informacyjne po nowelizacji VAT

Kategorie: VAT.