Dostawa wody wraz z lokalem – stanowisko NSA – dotyczy VAT

W ostatnim czasie zmieniło się podejście organów podatkowych w zakresie stawki podatku właściwej na wodę w przypadku refakturowania mediów w lokalu użytkowym. Organy podatkowe stoją na stanowisku…

9_Dostawa wody wraz z lokalem stanowisko NSA