Dostawa wewnątrzwspólnotowa i eksport pośredni – VAT

Dokonanie dostawy towarów na rzecz nabywcy wspólnotowego, identyfikującego się numerem NIP UE, towarów, którego bezpośrednim odbiorcą jest oddział nabywcy z kraju trzeciego, a. odprawa celna zostaje dokonana przez nabywcę w kraju jego siedziby może…

Dostawa wewnątrzwspólnotowa i eksport pośredni

Kategorie: VAT.