Dostawa towaru wraz z refakturą kosztów transportu – czy jest to świadczenie kompleksowe?– VAT

W przypadku sprzedaży wysyłkowej podatnicy doliczają do wartości towaru wartość poniesionych kosztów transportu. Zdarza się, że stawka za towar jest inna niż stawka za usłgę transportu tegoż towaru. Powstaje wątpliwość czy w takim przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym czy też są to dwa…

5. Dostawa towaru wraz z refakturą kosztów transportu

Kategorie: VAT.