Dopłata to wyjazdu dziecka zwolniona z podatku – PIT

Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie od podatku obejmuje otrzymane od pracodawcy dofinansowanie do wyjazdu dziecka na zimowisko, obóz czy nawet sanatorium. Zwolnienie przysługuje osobom, których dzieci korzystają z wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność.

Stanowi to wyjątek od reguły, która mówi, że wartość wszelkich nieodpłatnych świadczeń trzeba potraktować jako przychód, od którego należy zapłacić odpowiedniej wysokości podatek. Z tego typu zwolnienia wynikającego z ustawy skorzystają osoby, których dzieci korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku, które musi być zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie (w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również wyjazdu połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych). Zwolnieniem objęte są także wydatki na przejazdy związane z takim wypoczynkiem lub pobytem na leczeniu. Powyższe zwolnienie dotyczy osób, których dzieci nie mają ukończone 18 lat.

Istotną kwestią przy zastosowaniu zwolnienia jest źródło z jakiego finansowana byłaby taka dopłata. Decyduje to o tym, czy zwolnienie będzie limitowane kwotowo. W związku z tym ze zwolnienia bez ograniczeń kwotowych skorzystają osoby, które otrzymały dopłatę do wypoczynku dziecka z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu socjalnego (lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra. Jeśli źródło dofinansowania jest inne, wówczas dopłaty są zwolnione wyłącznie do kwoty 760 zł w ciągu roku.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Kategorie: PIT.