Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów-dowody księgowe – Rachunkowość

Jako dowód poniesienia kosztów uzyskania przychodów należy traktować każdy dokument potwierdzający faktyczne poniesienie kosztu, niezależnie od tego, czy stanowi on prawidłowy dowód księgowy. Dowodem księgowym może być każdy dokument spełniający…

44. Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów