Dokumentowanie, deklarowanie i rozliczanie podatku od towarów i usług od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Wrocław, 29 maja 2014 r.

Od początku tego roku wprowadzono nową konstrukcję podatku naliczonego w podatku od towarów i usług: powstaje on w innych niż dotychczas okresach rozliczeniowych, obowiązują też nowe zasady dokumentowania odliczenia. Jednocześnie zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego (Izba Karna) z dnia 18 grudnia 2013 r. odliczenie lub zwrot różnicy podatku na podstawie wadliwych faktur nosi znamiona przestępstwa prania brudnych pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego); stanowi to przełomowy moment w historii tego podatku, a podatnicy muszą uwzględnić w praktyce jego rozliczania wnioski wynikające z tej uchwały oraz zmiany treści przepisów.

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie kolejne nowelizacje ustawy o podatku od towarów i usług, które w całości dotyczą podatku naliczonego (dział D deklaracji VAT-7).

Oto szczegółowy program szkolenia:

I. Powstanie ex lege podatku naliczonego w świetle nowego ust. 10, 11 i 13 art. 86 ustawy:

 • kiedy powstaje podatek naliczony: okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (ust. 10 art. 86),
 • od jakiej daty określa się drugi i trzeci okres rozliczeniowy, w którym można dokonać odliczenia (ust. 11 art. 86) w bieżącej deklaracji,
 • odliczenie poprzez korektę deklaracji (ust. 13 art. 86 ustawy).

 II. Odliczenie za okresy do dnia 31 grudnia 2013 r. – dotychczasowy stan prawny.

III. Dokumentacja podatku naliczonego i odliczenia:

 • przypadki gdy warunkiem niezbędnym jest otrzymanie dokumentu (faktury lub dokumentu celnego),
 • zasady dokumentowania WNT: obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku braku otrzymania obcej faktury,
 • brak faktur wewnętrznych – w jaki sposób dokumentować odliczenie w przypadku gdy podatnikiem jest nabywca (usługodawca).

 IV. Szczególny status faktur korygujących w przypadku podatku naliczonego:

 • odliczenie z faktur korygujących in plus,
 • odliczenie z faktur korygujących in minus.

V. Zakazy odliczeń dotyczące samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2014 r.:

 • nowe zakazy (4×50%) obowiązujące do końca 2016 r,
 • szczególny zakres obowiązujący w przypadku zakupu paliw silnikowych obowiązujący do dnia 30 lipca 2015 r.,
 • rejestracja umów leasingowych zawartych do dnia 31 marca 2014 r.,
 • zgłoszenie VAT-26 pojazdów używanych w działalności gospodarczej.

 VI. Likwidacja zwolnień dotyczących niektórych używanych pojazdów samochodowych i samochodów osobowych.

VII. Czy warto wykazywać pełne odliczenie w przypadku samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych?

VIII. Jak można oznaczyć faktury podatkowe aby podstawa opodatkowania i podatek należny był zgodny z prawem (dział C deklaracji)?

 • faktury ewidencjonowane w dniu zdarzenia (FZ),
 • faktury ewidencjonowane w dniu wystawienia (FF),
 • faktury ewidencjonowane w dniu zapłaty (FP),
 • faktury korygujące (FK (+) i FK(-),
 • faktury nieewidencjonowane (FR).

IX. Pozostałe zmiany wchodzące w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Uczestnicy szkolenia mogą otrzymać szczegółową instrukcję dotyczącą nowych zasad fakturowania podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Szkolenie poprowadzi:
Witold Modzelewski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego (od 23 lat), prezes Instytutu Studiów Podatkowych (od 18 lat), Szef Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego (od 13 lat). Najbardziej znany w kraju wykładowca problematyki podatkowej oraz doradca podatkowy (00001). Od 33 lat reprezentuje podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autor ponad 1200 publikacji na tematy podatkowe i prawnopodatkowe. Szef Kapituły Medalu VIRTUS EST PERFEKTA RATIO im. F. Druckiego Lubeckiego, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP (2011). Kierował pracami na projektami nowej ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o jednolitym podatku dochodowym (2011 rok). Co najważniejsze: autor prognoz, które się z reguły sprawdzają.

Uwaga: Uczestnicy seminarium w ramach materiałów szkoleniowych otrzymają:

 • najnowszą publikację ISP dotyczącą podatku od towarów i usług,
 • Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych,
 • materiały autorskie dotyczące problematyki szkolenia.

Termin i miejsce:
29 maja 2014 r. w godz. 10.00-15.00, Wrocław, HP Park Plaza, ul. Drobnera 11-13

Cena:
Cena za uczestnictwo wynosi 350 zł oraz 83 zł za materiały.
Cena dla Naszych Stałych Klientów wynosi 320 zł oraz 83 zł za materiały.
Cena dla Posiadaczy Firmowej Polisy Podatkowej wynosi 199 zł + 83 za materiały

Formularz zgłoszeniowy: kliknij TU