Dokumentacja eksportu towarów dla potrzeb stosowania stawki podatku w wysokości 0% – VAT

W myśl art. 41 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku w wysokości 0% ma zastosowanie w eksporcie w przypadku wywozu towarów z terytorium UE dokonywanego przez nabywcę lub podmiot działający na jego rzecz jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia…

9. Dokumentacja eksportu towarów dla potrzeb stosowania stawki podatku

Kategorie: VAT.