Dokumentacja eksportu pośredniego – VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług eksportem towarów rozumie się przez to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju…

6. Dokumentacja eksportu pośredniego

Kategorie: VAT.