Dochody otrzymane przez beneficjenta w formie dotacji korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – CIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 25 października 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-204/07/12-S/EK), określił jako poprawne zwolnienie dochodów otrzymanych  przez beneficjenta z tytułu dotacji, na podstawie art. 17 ust. 23 ustawy o podatku chodowym od osób prawnych w zakresie…

27. Dochody otrzymane przez beneficjenta w formie dotacji korzystają

Kategorie: CIT.