Dobrowolne umorzenie i wypłata wynagrodzenia są neutralne podatkowo – VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 6 czerwca 2013 r. (I SA/Rz 329/13) uznał, że nabycie udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podobnie jest z wynagrodzeniem za udziały.

Spółka podpisała umowę z jednym ze wspólników i na jej podstawie nabyła udziały własne w celu umorzenia. Spółka chciała wiedzieć, czy umorzenie udziałów jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a także czy opodatkowane jest przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (nieruchomości) jako wynagrodzenia za to umorzenie. Jej zdaniem obie czynności pozostają poza VAT.

Sąd przyznał rację spółce. Stwierdził, że w omawianej sprawie mamy do czynienia z umorzeniem dobrowolnym. Oznacza to, że wspólnik zgodził się zbyć udziały na rzecz spółki. Nabycie przez nią udziałów nie będzie jednak czynnością dokonaną w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. A tylko czynności w ramach takiej działalności mogą być opodatkowane. W rezultacie czynność ta – umorzenie udziałów – nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Nie ma przy tym znaczenia forma wynagrodzenia przekazanego za udziały.

Kategorie: VAT.