Do obliczenia 1 stopnia Plato nie uwzględnia się substancji słodzących dodanych w końcowej fazie produkcji piw smakowych – Akcyza

Powyższa spostrzeżenie wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2012 r. (sygn. I GSK 192/11). W wyroku tym Sąd ten zauważył, że zgodnie…

9. Do obliczenia 1 stopnia Plato nie uwzględnia się substancji