Dieta członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – PIT

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji…

23. Dieta członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Kategorie: PIT.