Deklaracje podatkowe w podatku od wydobycia niektórych kopalin – informacja – PWK

W związku z wejściem w życie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin Minister Finansów, na podstawie art. 14 ust. 2 tej ustawy, wydał rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin…

21. Deklaracje podatkowe w podatku od wydobycia niektórych kopalin