Darowizny wyrobów własnych i środków pieniężnych – CIT

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat…

29. Darowizny wyrobów własnych i środków pieniężnych

Kategorie: CIT.