Darowizna środka trwałego – skutki dla darczyńcy – CIT

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny rozumie się umowę, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Jest to świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem…

29. Darowizna środka trwałego – skutki dla darczyńcy

Kategorie: CIT.