Darowizna na rzecz spółki osobowej a przychód w PIT – PIT

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1019/11 stwierdzono, iż skoro spółki osobowe na podstawie art. 8 Kodeksu spółek handlowych mogą być podmiotem stosunku prawnego – tym samym to spółka osobowa, a nie jej wspólnicy nabywają nieodpłatne…

25. Darowizna na rzecz spółki osobowej a przychód w PIT

Kategorie: PIT.