Czynny żal – KKS

Instytucja czynnego żalu zapewnia bezkarność sprawcy przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego, jeżeli po popełnieniu czynu zabronionego sprawca zawiadomi o tym organ powołany do ścigania oraz ujawni przed tym organem okoliczności czynu zabronionego…

35_Czynny żal