Czynności wykonywane przez przedstawiciela podatkowego oraz zakres jego odpowiedzialności – VAT

Kwestia takie jakie czynności wykonuje przedstawiciel podatkowy, na gruncie znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług została określona w nowowprowadzanym  art. 18c. Zgodnie z tym przepisem wykonuje on…

8. Czynności wykonywane przez przedstawiciela podatkowego

Kategorie: VAT.