Czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych oraz na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych nie będących członkami spółdzielni w zakresie: dostarczania wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości – VAT

Spółdzielnia mieszkaniowa nie prowadzi działalności gospodarczej, a zajmuje się jedynie utrzymaniem wspólnej własności. Rozlicza i pobiera opłaty od czynności: dostarczania wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i wywozu nieczystości. Opłaty w takiej samej wysokości są pobierane zarówno od członków…

5. Czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni będących właścicielami

Kategorie: VAT.