Czynności przeklasyfikowania biokomponentu w biopaliwo jako produkcja wyrobów energetycznych – Akcyza

W interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPPP3/443-763/12-2/SM z dnia 18 września 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że czynności przeklasyfikowania biokomponentu w biopaliwo za produkcję wyrobów energetycznych Stan faktyczny dotyczył producenta paliw silnikowych  zobligowanego do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego  poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu zawartości biokomponentów…

19. Czynności przeklasyfikowania biokomponentu w biopaliwo jako produkcja