Czym jest podróż służbowa? – PIT

Przepisy podatkowe nie zawierają definicji podróży służbowej dlatego należy wspierać się definicją zawartą w przepisach prawa pracy. Zgodnie z art. 775 ust. 1 Kp pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy…

18. Czym jest podróż służbowa

Kategorie: PIT.