Czy zużycie przepracowanego oleju spożywczego do celów opałowych jest opodatkowane akcyzą? – Akcyza

Częstym w praktyce przypadkiem jest zjawisko używania zużytego oleju do smażenia np. frytek do napędu pojazdów samochodowych z silnikiem diesla. Czynność taka podlega jednak opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Wyrób ten bowiem, przeznaczony do celów opałowych albo napędowych, stanowi wyrób akcyzowy z pozycji 12 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym: CN ex 1518 00 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych.

Istota problemu polega tu na przeznaczeniu wyrobu. Jeżeli sprzedawca sprzeda ten wyrób w celu utylizacji, a nabywca nabędzie olej celem utylizacji – wyrób ten nie będzie podlegał akcyzie. Jeżeli nabywca sprzeda olej celem utylizacji, nabywca zaś sam użyje tego oleju do celów napędu lub opału – będzie on obowiązany do zapłaty podatku akcyzowego z  tytułu zużycia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 14 lub 15 a), jako:

  1. pozostałych paliw silnikowych – 1.822,00 zł/1000 litrów;
  2. pozostałych paliw opałowych w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest:
  • niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny – 232,00 zł/1000 litrów,
  • równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny – 64,00 zł/1000 kilogramów.