Czy zbycie udziału w spółce za certyfikat inwestycyjny podlega opodatkowaniu? – CIT

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia  22 sierpnia 2012 r., (sygn. akt II FSK 54/11), uznał że certyfikaty inwestycyjne otrzymane w wyniku wniesienia do funduszu inwestycyjnego udziałów spółki stanowią przychód, który należy opodatkować w dniu przeniesienia praw do udziałów na fundusz…

17. Czy zbycie udziału w spółce za certyfikat inwestycyjny podlega

Kategorie: CIT.