Czy zaświadczenia potwierdzające badanie techniczne pojazdu samochodowego wielozadaniowego oraz pojazdu samochodowego van, wydane w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zachowują swoją ważność?

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zaświadczenia wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy (1 kwietnia 2014 r.) dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą – klasyfikowane do podrodzaju wielozadaniowy lub van zachowują swoją ważność. Chodzi w tym przypadku o zaświadczenia uzyskana zgodnie z art. 86a ust. 5 Ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. Przy tym należy wskazać, że w okresie obowiązywania ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym czyli od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 3 tej ustawy były wydawane zaświadczenia przez okręgowa stacje kontroli pojazdów, które potwierdzały dodatkowe badanie techniczne stwierdzające, ze dany pojazd jest pojazdem samochodowym mającym jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą – klasyfikowane do podrodzaju wielozadaniowy lub van. Czy te zaświadczenia wydane w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zachowują swoją ważność?

Zaświadczenia wydane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. , w dniu dzisiejszym nie posiadają mocy potwierdzającej, że dany pojazd jest klasyfikowany do podrodzaju wielozadaniowy lub van. W związku z powyższym podatnicy, którzy posiadają tego rodzaju pojazdy i chcą odliczać podatek naliczone z tytułu wydatków związanych tymi pojazdami powinni uzyskać dodatkowa badanie techniczne przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem oraz adnotację w dowodzie rejestracyjnym, zgodnie z obecnie obowiązującym art. 86a ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.