Czy zakup usługi „organizacja konferencji” opodatkowanej 23% stawką podatku uprawnia do odliczenia podatku naliczonego w całości?

Często w umowie dotyczącej usługi organizacji konferencji wyszczególniono składkowe: gastronomia, nocleg, parking, wynajem sali szkoleniowej, ekranu itp wraz z zaznaczeniem ceny za poszczególne rodzaje usług.  

Generalna zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Wskazać należy, że nieprawidłowo wystawiona faktura przez podmiot świadczący usługę – w sytuacjach wymienionej w art. 88 ustawy – powoduje brak prawa do odliczenia podatku z takiej faktury. Zatem w pierwszej kolejności należy wyjaśnić czy przedmiotem nabycia jest kompleksowa usługa organizacji konferencji/szkolenia czy też poszczególne usługi (gastronomia, nocleg, parking, wynajem sali szkoleniowej, ekranu).

Od kilku lat organy podatkowe uznają, że w skład nabytej przez podatników kompleksowej usługi organizacji szkolenia/konferencji wchodzą poszczególne koszty np. : wynajem sali szkoleniowej, koszty poczęstunku, parking dla aut, wyposażenie techniczne sali (rzutnik, nagłośnienie) – np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 lipca 2015 r., sygn. ILPP5/4512-1-94/15-4/PG.

Podsumowując na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, podatek naliczony z tytułu nabycia usług noclegowych i gastronomicznych – co do zasady – nie podlega odliczeniu. Powyższe ograniczenie nie ma jednak zastosowania w sytuacji, gdy przedmiotem zakupu jest kompleksowa usługa organizacji szkolenia/konferencji, czyli co do istoty jedna usługa, na którą składają się poszczególne elementy, w tym usługi gastronomiczne. Jeżeli jednak podatnik otrzyma faktury z wyodrębnionymi usługami gastronomicznymi, usługami noclegowymi i usługami wynajmu sali, podatnikowi nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług noclegowych i gastronomicznych – podobnie interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2014 r., sygn. IPPP3/443-845/14-2/KB. Należy jednak podkreślić, że w pierwszej kolejności należy wyjaśnić czy przedmiotem nabycia jest kompleksowa usługa organizacji konferencji/szkolenia czy też poszczególne usługi (gastronomia, nocleg, parking, wynajem sali szkoleniowej, ekranu), gdyż nieprawidłowo wystawiona faktura wykazująca jako przedmiot nabycia kompleksową usługę organizacji szkolenia zamiast poszczególnych usług (gastronomia, nocleg, parking, wynajem sali szkoleniowej, ekranu) może być podstawą do kwestionowana przez organy podatkowe prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego z tytułu tej faktury w pełnej wysokości.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.