Czy wyposażenie medyczne stanowi wraz z wyrobem medycznym świadczenie kompleksowe? – dotyczy VAT

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy o wyrobach medycznych, wyposażenie wyrobu medycznego to artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z…

Czy wyposażenie medyczne stanowi wraz z wyrobem medycznym świadczenie kompleksowe