Czy Wyjaśnienia do Nomenklatury scalonej (CN) stanowią źródło prawa? – Akcyza

Odpowiedź na to pytanie, co może być zaskakujące, jest negatywna. Takie stanowisko wynika z faktu, że aktem prawnym jest sama Nomenklatura Scalona, obowiązująca w porządku prawnym Unii Europejskiej jako rozporządzenie (czyli akt prawny, zgodnie z art. 288 TFUE, który ma zasięg…

16. Czy Wyjaśnienia do Nomenklatury scalonej